Туристичката Агенција НОА ТУРС вработува туристички работник со работно искуство на неопределено време.

Доколку Вие располагате со потребното работно искуство и сте заинтересирани испратете го Вашето CV на следните адреси:

[email protected] или [email protected]