kipar1
Кипар е островска држава во Средоземното море, трето по големина. Потеклото на името има повеќе толкувања
: од грчкиот збор за чемпрес – kyparissos, од грчкиот збор кану – kypros, или по латинскиот назив за бакар – Cuprum (Cyprium) чии рудници некогаш се наоѓале на Кипар..